Ve školách děti co nosí roušku značně trpí!

České školy za sebou mají první týden s povinným nošením roušek při výuce. Pro mnohé z nich to znamená problém s dýcháním či vyrážku. Množí se případy rodičů, kteří odmítají, aby jejich dítě mělo roušku. Dokonce i někteří učitelé ve svých hodinách nošení roušek nevyžadují. Podle šéfa Asociace ředitelů základních škol Michala Černého nicméně převažují rodiče, kteří roušky ve školách vítají.

„Mlží se mi brýle a špatně se mi dýchá. Jsem rychleji unavená,“ povzdychne si redaktorce MF DNES Bára z deváté třídy základní školy v Hradci Králové na Novém Hradci. 

Většina žáků však v hodinách popotahuje roušku pod nos nebo už ji tam dávno má – takže její účel ztrácí smysl. Stejně ale děti ve školách podléhají šikaně ze strany ředitelů, kteří mají právo si určit pravidla o rouškách sami. V některých případech dokonce takovéto "rouškové spory" řeší velice radikálně. 

Bezpečnostní opatření, podle kterého musí žáci na druhém stupni základních škol a výš nosit roušky i během výuky, se některým rodičům nelíbí, mnozí mají strach o zdraví vlastních dětí. Někteří přemýšlí, že děti do školy nepošlou, to ale může být problém. Další vymýšlí jak zařídit, aby děti ve školách roušky mít nemusely.

 

Od pátku musí mít děti na druhém stupni základních škol a výš roušky nebo jinou ochranu úst a nosu. Některým rodičům se představa toho, že jejich dítě sedí celý den v roušce, nelíbí, někteří argumentují strachem o zdraví dětí.

Ty ale do školy chodit musí, jinak by byla zanedbána povinná školní docházka. Od začátku školního roku je opět zavedena prezenční výuka, přechod na distanční výuku nevyhlašují ředitelé, ale ministerstvo nebo krajská hygienická stanice. 

Mimořádná opatření vydaná Ministerstvem zdravotnictví a krajskou hygienickou stanicí podle zákona o ochraně veřejného zdraví jsou právně závazná a všichni, tedy i žáci, učitelé a školy, jsou povinni je dodržovat. Mnozí nyní řeší, jak mohou legálně nechat dítě doma, aniž by porušili zákony České republiky.

"V případě základní školy může ředitel školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka, pokud jsou pro to dány závažné důvody, povolit individuální vzdělávání žáka (tzv. domácí vzdělávání), jak vyplývá z § 41 školského zákona. Tento institut nicméně nemá sloužit k řešení problematiky epidemie. Vždy se posuzuje, zda jsou pro kvalitní domácí vzdělávání vytvořeny podmínky, které specifikuje zákon. O povolení domácího vzdělávání rozhoduje ve správním řízení ředitel školy," vysvětlila mluvčí ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Aneta Lednová.

Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/rousky-skoly-koronavirus-zaci-dychani.A200924_192236_domaci_mama

Zpět do obchodu