Vyhláška ministerstva zdravotnictví

Nouzový stav a mimořádná opatření – co aktuálně platí | Vláda ČR (vlada.cz)

 

VYHLÁŠKA VLÁDY – AKTUALIZACE

Nošení ochranných prostředků dýchacích cest

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. d) a i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření, které nabývá platnosti dnem jeho vydání:

 • 1. Všem osobám se s účinností ode dne 24. listopadu 2020 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:

 

  • a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj),
  • b) v prostředcích veřejné dopravy,
  • c) na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,
  • d) v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti,
  • e) na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti;
  • ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů.

Což logicky znamená, že při výuce v hodině mohou žáci a i učitelé nosit plastové štíty v doporučených velikostech, které chrání dýchací cesty!!! Naše štíty se v Německu a v Rakousku prodávají běžně v lékárnách!

Tolik upřednostňované roušky (mám namysli operační/lékařské) mají třeba význam pro žáky o přestávce ve třídě, na chodbách, v jídelně a při blízkém kontaktu s ostatními spolužáky. Pokud dítě věnuje pozornost výkladu učitele, k tomu navíc sedí děti v lavicích po jednom a zády k sobě, nemělo by dojít k ohrožení žádného spolužáka, a to i kdyby neměl žádnou ochrannou pomůcku. U zpěvu a při fyzické aktivitě je to jinak.

Když opomineme listinu základních práv a svobod, tak nezbytnou základní biologickou potřebou dítěte je dýchání bez omezení, které by mohlo mít mimo jiné také dopad na zdravý vývoj plic, kardiovaskulárního systému a následně vyvíjejícího mozku dítěte.

Vraťme se zpátky k prosazované textilní roušce jejíž „ochrana“ je v pořádku jen při častém měnění, navíc nenahrazuje respirátor FFP2/3.  Vždyť dnes již všichni dobře víme, že ohleduplným nošením roušky chráníme hlavně okolí, nikoliv však sebe.

Aby byla rouška plně funkční a plnila svoji podstatu ochrany, musíme ji maximálně po 2 hodinách používání měnit (ty kvalitnější). Jelikož už po krátkém čase je rouška vlhká, zanešená prachem a neplní svoji ochrannou funkci díky prostupnosti pórů materiálu. Při kontaktu roušky s okolím v jakékoliv formě - ruce, mobil, stůl, kapsa kalhot, aktovka, brada atd. není rouška již plně funkční, ale zároveň je kontaminovaná nečistotami v kontaktu s okolím. Bohužel způsobená a namnožená kontaminace nečistot na roušce je následně dítětem plně vdechována plícemi! Základní, každodenní hygienickou manipulaci při používání roušky a respirátoru média a ani vyhláška bohužel neřeší. A tyto základní úkony, jak se o roušku v průběhu její životnosti správně starat, nikdo vlastně správně ani nezná! S nutností dýchat jsou lidé nuceni situaci řešit stažením roušky pod nos, nebo častěji dnes pod bradu, což naprosto degraduje jakákoliv nařízení a podstatu správného používání.

Je dokázané, že každodenní omezování přirozeného dýchání nebo nepravidelná výměna roušky, a to nejen u dětí, způsobuje špatnou přirozenou funkci plic a tímto dochází k nízkému okysličování krve, tedy především hlavně mozku a celé CNS. Následkem je, že dítě se z důvodu neokysličení mozku nemůže plně soustředit na učení, je ospalé a bez energie.

V horším případě a při dlouhodobému vystavení tohoto vyčerpávajícího stavu, dochází k celkové otupělosti, změně nálad až agresi, psychickým problémům, negativnímu myšlení a ohrožení zdravotního stavu, psychického ale i fyzického!

Plastový štít, dodávaný na českém trhu naší společností nenahrazuje respirátory FFP! Jedná se o ochranu dýchacích cest a výrobek je výbornou alternativou k rouškám, které musejí mít po dlouhou dobu všichni, i když jsou vystaveni náročné fyzické nebo psychické námaze, popřípadě používání roušky v kuse dlouhou dobu = ŠKOLA. Naše štíty jsou používány skoro v celé Evropě nejen v profesionálních odvětvích a díky své vysoké životnosti, ergonomickému tvaru, jednoduchosti čištění a údržby se jedná momentálně o jeden z nejhygieničtějších ochran dýchacích cest na trhu. Nepleťme si prosím s čínskými výrobky, které u podobného typu svou ergonomií jsou vhodné maximálně pro děti do 6 let a polemizoval bych nad kvalitou a neškodností použitých materiálů.

Při nošení našeho ochranného štítu je na transparentním plastu zřejmé, že kapénky končí na ploše štítu. Pokud vlivem rychlé změny teploty kondenzuje pára a mlží se povrch průhledného štítu (jako u brýlí), stačí štít jednoduše utřít papírovým ubrouskem, nejlépe však vydezinfikovat nebo umýt zásaditým mýdlem a.  

Plastové štíty, vyráběné v Řecku firmou TECHNIPLAST, kterou v ČR zastupujeme, splňuje všechny požadované normy EU, máme certifikáty na použité materiály, které svojí kvalitou splňují i německou zkušebnu TUV!

Na závěr bych taky rád upozornil, že Řecko má nejnižší nárůsty nakažených a počty nemocných z celé EU. Není to samozřejmě jen díky používáním ochranných plastových roušek, ale hlavně používáním selského rozumu, dodržováním disciplíny a základních hygienických pravidel celým národem. V první řadě správné a časté používání dezinfekce nejen na ruce, ale na společné prostory a všechny kontaktní společné prvky, kde je velká frekvence fyzických kontaktů a eliminace velkého pohybu lidí. Rád bych navíc podotknul že oproti jiným státům EU, kde je to v dnešní době již standardem, nemáme v České republice ve veřejné dopravě k dispozici dezinfekci!

 

Autor: Tomáš Vidras - majitel webu www.plastovarouska.cz

 

Zpět do obchodu